INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Informace pro spotřebitele

Pokud jste fyzickou osobou a zároveň nejednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. jste spotřebitelem), pak Vás tímto informuji, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 
Při výkonu advokacie se řídím zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č. 1/1997 Věstníku (etický kodex) a dalšími právními a stavovskými předpisy, které lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf