ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměna za právní služby

Cena právních služeb je nazývána odměnou, což lépe vystihuje důvěrný vztah mezi klientem a jeho advokátem. Výše odměny může být stranami dohodnuta nebo určena na základě tzv. advokátního tarifu. Upřednostňuji odměnu smluvní, kterou lze lépe přizpůsobit Vaší situaci, složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby. Bez podrobnější znalosti Vašeho problému a tedy charakteru a rozsahu poskytované právní pomoci zpravidla nelze odměnu dopředu určit. Z tohoto důvodu poskytuji úvodní konzultaci zdarma. Při úvodní schůzce mě seznámíte s problémem a já Vám na základě toho sdělím, v čem bude právní pomoc spočívat a s jakými náklady je spojena. Na základě toho se rozhodnete, zda mých právních služeb využijete, či nikoliv. Nebojte se tedy sjednat si schůzku. Dotaz na cenu právní služby můžete rovněž zaslat prostřednictvím Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , zejména pokud by právní pomoc měla spočívat v sepisu kupní, darovací, nájemní či jiné smlouvy.

Pro Vaši informaci uvádím, jakými způsoby lze odměnu advokáta sjednat:
 
A) Smluvní hodinová odměna za každou započatou hodinu činnosti, kdy Vám rovněž sdělím předpokládanou časovou náročnost právní služby.
 
B) Smluvní odměna v dohodnuté výši za každý jednotlivý úkon právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996, Sb., advokátní tarif (dále jen "AT"), kterým se rozumí zejména: převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o právní pomoci, porada s klientem přesahující jednu hodinu, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem, písemné podání nebo návrh ve věci samé, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, sepsání právního rozboru věci, odvolání, dovolání a vyjádření k nim, a další. V případech úkonů dle § 11 odst. 2 AT je smluvní odměna účtována v poloviční výši. I v tomto případě Vám sdělím předpokládaný počet úkonů ve věci.
 
C) Pevná smluvní odměna v dohodnuté výši za celkové vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost nebo počet úkonů ve věci provedených.
 
D) Paušální měsíční odměna v dohodnuté výšibez ohledu na požadovaný objem právních služeb v daném měsíci. Tato odměna je sjednávána zejména s podnikateli v případě dlouhodobého využívání mých služeb.
 
E) Smluvní podílová odměna v dohodnuté výši z celkové částky, která byla klientovi ve sporu zaplacena či přisouzena.
 
 
 

Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf