INFORMACE A ODKAZY

Informace a odkazy

Odměna za právní služby

Cena právních služeb je nazývána odměnou, což lépe vystihuje důvěrný vztah mezi klientem a jeho advokátem. Výše odměny může být stranami dohodnuta nebo určena na základě tzv. advokátního tarifu. Upřednostňuji odměnu smluvní, kterou lze lépe přizpůsobit Vaší situaci, složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby Bez podrobnější znalosti Vašeho problému a tedy charakteru a rozsahu poskytované právní pomoci zpravidla nelze odměnu dopředu určit. Z tohoto důvodu poskytuji úvodní konzultaci zdarma. Při úvodní schůzce mě seznámíte s problémem a já Vám na základě toho sdělím, v čem bude právní pomoc spočívat a s jakými náklady je spojena. Na základě toho se rozhodnete, zda mých právních služeb využijete, či nikoliv. Nebojte se tedy sjednat si schůzku.

Informace pro spotřebitele

Pokud jste fyzickou osobou a zároveň nejednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. jste spotřebitelem), pak Vás tímto informuji, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Více

Užitečné odkazy

Odkazy na webové stránky najdete zde
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf