Právo v oblasti nemovitostí

Právo v oblasti nemovitostí

Poskytnu Vám kompletní právní servis při převodech a správě nemovitostí. Právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, tvorba stanov a další právní dokumentace. Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem. Věcná břemena, zástavní právo atd.
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf