Dědické právo

Dědické právo

S novým občanským zákoníkem byly velmi rozšířeny možnosti zůstavitele, jak naložit se svým majetkem. Ač je dědické právo doménou notářů, i advokát Vám může sepsat závěť a doporučit Vám ty nejvhodnější prostředky k naplnění Vašeho záměru.
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf