PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby

Právní služby

Právní služby Vám poskytnu v některých oborech občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a správního práva. Zaměřuji se především na právo nemovitostí, náhrady škody a újmy na zdraví, smluvní právo a právo obchodních společností a družstev. Poskytnu Vám právní pomoc pouze v právních oblastech, které bezpečně ovládám, ve kterých se neustále vzdělávám a ve kterých mám své zkušenosti. Užší profilování mi umožňuje poskytovat právní služby na vysoké odborné úrovni. Oslovíte-li mě s žádostí o právní pomoc v oblasti, které se nevěnuji, odkáži Vás na jiného advokáta, popř. notáře, spadá-li problematika do oboru jeho působnosti. S konkrétními dotazy mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf