Smluvní a závazkové právo

Smluvní a závazkové právo

Připravím Vám smluvní dokumentaci tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim požadavkům a odpovídala Vašim potřebám. Vysvětlím Vám smysl, účel a možné dopady každého jednotlivého ustanovení smlouvy. Provedu revize smluv, které obdržíte od Vašich smluvních partnerů, a zastoupím Vás při prosazování Vašich zájmů.

Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf