OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo

S občanským právem se všichni denně setkáváme, pro laickou veřejnost však není jednoduché se v něm orientovat. Obraťte se na advokáta dříve, než podepíšete něco, čemu nerozumíte, v čem se nevyznáte. Vyhraďte si čas ke konzultaci před tím, než se k něčemu zásadnímu zavážete. I v případě, že jste se již k něčemu zavázali a máte pochybnosti, vyhledejte právní pomoc co nejdříve, čas hraje v právu velmi důležitou roli! Níže uvádím jen příkladmý výčet oblastí, v nichž se na mě můžete s žádostí o právní pomoc obrátit.

Připravím Vám smluvní dokumentaci tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim požadavkům a odpovídala Vašim potřebám. Vysvětlím Vám smysl, účel a možné dopady každého jednotlivého ustanovení smlouvy. Provedu revize smluv, které obdržíte od Vašich smluvních partnerů, a zastoupím Vás při prosazování Vašich zájmů.

Způsobil Vám někdo majetkovou škodu nebo újmu na zdraví? Pomohu Vám se specifikací Vašich nároků a jejich vymáháním.

Poskytnu Vám kompletní právní servis při převodech a správě nemovitostí. Právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, tvorba stanov a další právní dokumentace. Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem. Věcná břemena, zástavní právo atd.

S novým občanským zákoníkem byly velmi rozšířeny možnosti zůstavitele, jak naložit se svým majetkem. Ač je dědické právo doménou notářů, i advokát Vám může sepsat závěť a doporučit Vám ty nejvhodnější prostředky k naplnění Vašeho záměru.

 

Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát

tel.: 720 288 355
advokat@ak-toman.cz

Sídlo: Baťkovo náměstí 552/2,
Hradec Králové 500 02
IČ 04442083
ev. č. ČAK 16558
ID datové schránky 63saikf